Agentura Pac

Zimáky

>
<
  • 1507537759-11680.JPG

Personál zimáků


ZIMNí KURZY 2016, termín: 12.03. - 19.03.2016

Zdravotníci

Švach Honza
alias Ace

Provozní personál

Handreich Pavel
alias Plevel

Kuchyňský personál

Oddíláci

Růžička Jaroslav
alias Halogen

Instruktoři

Růžička Jaroslav
alias Halogen
Švach Honza
alias Ace

Ostatní personál

Faltová Mirka
alias Mirinda

Praktikanti

Kittnerová Anna
alias Anička