Agentura Pac

Zimáky

>
<
  • 1507537759-11680.JPG

Personál zimáků


ZIMNí KURZY 2016, termín: 30.01. - 06.02.2016

Hlavní vedení

Zdráhalová Zuzana
alias Zuzlina

Zdravotníci

Švach Honza
alias Ace

Provozní personál

Handreich Pavel
alias Plevel

Kuchyňský personál

Oddíláci

Faltová Mirka
alias Mirinda
Vajda jozef
alias Jožo

Instruktoři

Myška Jakub
alias Myšák
Švach Honza
alias Ace

Praktikanti

Hora Václav
alias Vašek
Vránová Denisa
alias Denča