Agentura Pac

Zimáky

>
<
 • 1507537759-11680.JPG
 • zvk 2014 ok
 • 1507538364-27711.jpg

Postup přihlašování

Krok 1
Vyplnění elektronické přihlášky (viz níže) za účelem získání závazné přihlášky a potřebných dokumentů pro přijetí a zařazení na kurz. VYPLŇUJE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE - RODIČ!

Krok 2
Získání přístupu k dokumentům a přihlášce skrze Váš email. Následné vytištění, podepsání a odeslání závazné přihlášky poštou. My Vám vystavíme potvrzení o došlé závazné přihlášce.

Krok 3
Platba poukazu na zimní kurz zvoleným způsobem do stanoveného termínu (bankovním převodem, složenkou, fakturou na zaměstnavatele).

Krok 4
Obdržení potvrzení o došlé platbě a časové upřesnění odjezdu na kurz.

V základní ceně kurzu je zahrnuto:

 • ubytování ve standardních pokojích ve vytápěné horské chatě
 • doprava tam i zpět ze svozových míst zájezdovým autobusem/dodávkou
 • stravování 6× denně včetně dvou svačin a druhé večeře
 • dohled a péče zkušených vedoucích a praktikantů
 • permanentní dohled kvalifikovaného zdravotníka
 • vedení lyž. výcviku od akreditovaných instruktorů
 • plnohodnotný a smysluplný celodenní program
 • pojištění úrazů a odpovědnosti za způsobené škody

Přihláška na zimní výcvikový kurz

Termín kurzu
termín
Informace o přihlašovaném - dítě
jméno*
příjmení*
rodné číslo*
ulice + čp*
město*
PSČ*
pojišťovna*
Informace o zákonném zástupci - dospělý
jméno*
příjmení*
email*
(zde uvádějte váš soukromý email)
mobil*
vztah k dítěti*
Doprava a ubytování
volba ubytování*
1.spolubydlící
(spolubydlící musí být uvedeni na přihlášce vzájemně)
2.spolubydlící
způsob dopravy na tábor (Odjezd)*

způsob dopravy z tábora (Příjezd)*
Informace k výcviku
účastník je
zkušenosti
služby

Cena a úhrada kurzu
cena kurzu
služby0

cena celkem0


způsob platby*
Souhlasím s Podmínkami přihlášení na ZVK

 

Podmínky pro vyplnění elektronické přihlášky:

1.    Elektronickou přihlášku na ZVK vyplňuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
2.   Všechny potřebné dokumenty na ZVK podepisuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
3.   Uvedením spolubydlících přihlašovaného dítěte garantujeme společné sdílení ubikace, umožňuje-li to ubytovací kapacita objektu.
4.   Spolek (dále i Agentura PAC) si vyhrazuje právo zrušit hromadnou dopravu, pokud bude zájem o takovou dopravu nižší než 50% přihlášených účastníků ZVK. Zrušením dopravy vzniká účastníkům potažmo zákonným zástupcům nárok na vrácení peněz, které byly na dopravu určené a všem zákonným zástupcům má spolek povinnost takovou změnu nahlásit včas, a to nejméně 14 dní před začátkem kurzu.
5.   Každý účastník je automaticky pojištěn spolkem proti úrazu a odpovědnosti za způsobenou škodu.

Podmínky pro úhradu poukazu:

1.    Při platbě uvádějte jako „zprávu pro příjemce“ jméno a příjmení dítěte (např. Karel Novák) a jako „specifický symbol“ prvních šest číslic rodného čísla dítěte (např. 990213).
2.   Platbu poukazu na ZVK je nutno uhradit nejpozději do 15. 1. 2018 na bankovní účet Agentury PAC, z.s.: 226 363 445/0300.
3.   V případě zrušení pobytu přihlašovaného dítěte zákonným zástupcem od 15.1.2018 do 1.2.2018 účtujeme stornopoplatek 1.000 Kč, při zrušení pobytu po 1.2. 2018 odpovídá stornopoplatek celé výši poukazu.
4.   V případě, že je přihlašované dítě z pobytu vyloučeno za nekázeň či hrubé porušování řádu ZVK, se na jeho přihlášku nevztahují žádné stornopoplatky.
5.    V případě, že je přihlašované dítě z pobytu vyloučeno ze zdravotních důvodů, se na jeho přihlášku vztahují stornopoplatky za nevyčerpanou stravu (100 Kč/den) a nevyčerpané ubytování (100 Kč/den). Na ostatní služby nikoliv.

 Ostatní podmínky:

1.    Závazným přihlášením na ZVK se rozumí odeslání elektronické přihlášky po odsouhlasení těchto Podmínek přihlášení na ZVK.
2.   Souhlasem s Podmínkami přihlášení na ZVK prohlašujete, že všechny údaje uvedené v elektronické přihlášce jsou pravdivé.
3.   Spolek bude s osobními údaji nakládat v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podpisem závazné přihlášky tak souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby Agentury PAC.
4.   Spolek si vyhrazuje právo zobrazit účastníky ZVK na fotografiích, videích či jiných mediích za účelem prezentace a propagace svých akcí.


Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 2.10.2017