Agentura Pac

Zimáky

>
<
 • 1507537759-11680.JPG

Postup přihlašování

Krok 1: Vyplnění elektronické přihlášky za účelem získání závazné přihlášky a dalších dokumentů. VYPLŇUJE RODIČ!

Krok 2: Získání přístupu k dokumentům a přihlášce skrze email. Následné vytištění, podepsání a odeslání přihlášky.

Krok 3: Platba poukazu zvoleným způsobem do stanoveného termínu (převodem, složenkou, fakturou).

 

V základní ceně kurzu je zahrnuto:

 • ubytování ve standardních pokojích ve vytápěné horské chatě
 • doprava tam i zpět ze svozových míst zájezdovým autobusem/dodávkou
 • stravování 6× denně včetně dvou svačin a druhé večeře
 • dohled a péče zkušených vedoucích a praktikantů
 • permanentní dohled kvalifikovaného zdravotníka
 • vedení výcviku od našich instruktorů
 • plnohodnotný a smysluplný celodenní program
 • pojištění úrazů a odpovědnosti za způsobené škody

Přihláška na zimní výcvikový kurz

Termín kurzu
termín
Informace o přihlašovaném - dítě
jméno*
příjmení*
rodné číslo*
ulice + čp*
město*
PSČ*
pojišťovna*
Informace o zákonném zástupci - dospělý
jméno*
příjmení*
email*
(zde uvádějte váš soukromý email)
mobil*
vztah k dítěti*
Doprava a ubytování
volba ubytování*
1.spolubydlící
(spolubydlící musí být uvedeni na přihlášce vzájemně)
2.spolubydlící
způsob dopravy na tábor (Odjezd)*

způsob dopravy z tábora (Příjezd)*
Informace k výcviku
účastník je
zkušenosti
služby

Cena a úhrada kurzu
cena kurzu
služby0

cena celkem0


způsob platby*
Souhlasím s Podmínkami přihlášení na ZVK

Podmínky pro vyplnění elektronické přihlášky:

 1. Elektronickou přihlášku na ZVK vyplňuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
 2. Všechny potřebné dokumenty na ZVK podepisuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
 3. Uvedením spolubydlících přihlašovaného dítěte garantujeme společné sdílení ubikace, umožňuje-li to ubytovací kapacita objektu.
 4. Spolek (dále i Agentura PAC) si vyhrazuje právo zrušit hromadnou dopravu, pokud bude zájem o takovou dopravu nižší než 50% přihlášených účastníků ZVK. Zrušením dopravy vzniká účastníkům potažmo zákonným zástupcům nárok na vrácení peněz, které byly na dopravu určené a všem zákonným zástupcům má spolek povinnost takovou změnu nahlásit včas, a to nejméně 14 dní před začátkem kurzu.
 5. Každý účastník je automaticky pojištěn spolkem proti úrazu a odpovědnosti za způsobenou škodu.

Podmínky pro úhradu poukazu:

 1. Při platbě uvádějte jako „zprávu pro příjemce“ jméno a příjmení dítěte (např. Karel Novák) a jako „specifický symbol“ prvních šest číslic rodného čísla dítěte (např. 990213).
 2. Platbu poukazu na ZVK je nutno uhradit nejpozději do 15. ledna 2020 na bankovní účet Agentury PAC, z.s.: 226 363 445/0300.
 3. V případě zrušení pobytu přihlašovaného dítěte zákonným zástupcem od 15.1.2020 do 31.1.2020 účtujeme stornopoplatek 1.000 Kč, při zrušení pobytu po 31.1.2020 odpovídá stornopoplatek celé výši poukazu.
 4. V případě, že je přihlašované dítě z pobytu vyloučeno za nekázeň či hrubé porušování řádu ZVK, se na jeho přihlášku nevztahují žádné stornopoplatky.
 5. V případě, že je přihlašované dítě z pobytu vyloučeno ze zdravotních důvodů, se na jeho přihlášku vztahují stornopoplatky za nevyčerpanou stravu (100 Kč/den) a nevyčerpané ubytování (100 Kč/den). Na ostatní služby nikoliv.


Ostatní podmínky:

 1. Závazným přihlášením na ZVK se rozumí odeslání elektronické přihlášky po odsouhlasení těchto Podmínek přihlášení na ZVK.
 2. Souhlasem s Podmínkami přihlášení na ZVK prohlašujete, že všechny údaje uvedené v elektronické přihlášce jsou pravdivé.
 3. Agentura PAC bude s osobními údaji nakládat v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podpisem závazné přihlášky tak souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby PAC a zároveň souhlasíte se zobrazením přihlašovaného účastníka pobytu na fotografiích, videích či jiných mediích za účelem prezentace a propagace spolku.
   

Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 13.10.2019