Agentura Pac

Zimáky

>
<
  • 1507537759-11680.JPG

Postup přihlašování

Krok 1
Vyplnění elektronické přihlášky (viz níže) za účelem získání závazné přihlášky a potřebných dokumentů pro přijetí a zařazení na kurz. VYPLŇUJE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE - RODIČ!

Krok 2
Získání přístupu k dokumentům a přihlášce skrze Váš email. Následné vytištění, podepsání a odeslání závazné přihlášky poštou. My Vám vystavíme potvrzení o došlé závazné přihlášce.

Krok 3
Platba poukazu na zimní kurz zvoleným způsobem do stanoveného termínu (bankovním převodem, složenkou, fakturou na zaměstnavatele).

Krok 4
Obdržení potvrzení o došlé platbě a časové upřesnění odjezdu na kurz.

V základní ceně kurzu je zahrnuto:

  • ubytování ve standardních pokojích ve vytápěné horské chatě
  • doprava tam i zpět ze svozových míst zájezdovým autobusem/dodávkou
  • stravování 6× denně včetně dvou svačin a druhé večeře
  • dohled a péče zkušených vedoucích a praktikantů
  • permanentní dohled kvalifikovaného zdravotníka
  • vedení lyž. výcviku od našich instruktorů
  • plnohodnotný a smysluplný celodenní program
  • pojištění úrazů a odpovědnosti za způsobené škody

Přihláška na zimní výcvikový kurz

Termín kurzu
termín
Informace o přihlašovaném - dítě
jméno*
příjmení*
rodné číslo*
ulice + čp*
město*
PSČ*
pojišťovna*
Informace o zákonném zástupci - dospělý
jméno*
příjmení*
email*
(zde uvádějte váš soukromý email)
mobil*
vztah k dítěti*
Doprava a ubytování
volba ubytování*
1.spolubydlící
(spolubydlící musí být uvedeni na přihlášce vzájemně)
2.spolubydlící
způsob dopravy na tábor (Odjezd)*

způsob dopravy z tábora (Příjezd)*
Informace k výcviku
účastník je
zkušenosti
služby

Cena a úhrada kurzu
cena kurzu
služby0

cena celkem0


způsob platby*
Souhlasím s Podmínkami přihlášení na ZVK

Podmínky pro vyplnění elektronické přihlášky:

1.   Elektronickou přihlášku na ZVK vyplňuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
2.   Všechny potřebné dokumenty na ZVK podepisuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
3.   Každý účastník je pojištěn spolkem a školou proti úrazu a odpovědnosti za způsobenou škodu.

Podmínky pro úhradu poukazu:

1.   Na cenu přispívá částkou 1.000 Kč Městský úřad Bílina.
2.   Platbu poukazu na ZVK ve výši 3.000 Kč je nutno uhradit nejpozději do 20. 2. 2019 hotově u vedoucího kurzu (učitel Švach) nebo převodem na školní účet č. 115-4000570247/0100, jako variabilní symbol uveďte prvních šest číslic rodného čísla dítěte (např. 990213).
3.   Platbu za služby půjčení vybavení a skipas se platí až při odjezdu na ZVK, tedy 2. 3. 2019.
4.   V případě, že je přihlašované dítě z pobytu vyloučeno za nekázeň či hrubé porušování řádu ZVK, se na jeho přihlášku nevztahují žádné stornopoplatky.
5.    V případě, že je přihlašované dítě z pobytu vyloučeno ze zdravotních důvodů, se na jeho přihlášku vztahují stornopoplatky za nevyčerpanou stravu (100 Kč/den) a nevyčerpané ubytování (100 Kč/den). Na ostatní služby nikoliv.

Ostatní podmínky:

1.  Závazným přihlášením na ZVK se rozumí podepsání přihlášky, kterou odevzdejte při odjezdu na ZVK společně s dalšími zdravotními dokumenty, které Vám budou doručeny skrze účastníky.
2.  Agentura PAC bude s osobními údaji nakládat v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podpisem závazné přihlášky tak souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby PAC a zároveň souhlasíte se zobrazením přihlašovaného účastníka pobytu na fotografiích, videích či jiných mediích za účelem prezentace a propagace spolku.

 

Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 7.2.2019